Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yabancilar-islemleri

Giriş
 

YABANCILARIN MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER

 

Geçici Sığınma Amaçlı İkamet Tezkeresi
Geçici Sığınma Amaçlı İkamet Tezkeresi İstenilen Belgeler:
1- B.M.Y.K.’den alınan ilimize sevk yazısı,
2- Form,
3- 5 Fotoğraf,
4- Ay hesabına göre Maliyeye yatırılan harç makbuzu,
5-Pasaport fotokopisi,(son giriş ve resmi yer)
Geçici Sığınma Amaçlı İkamet Tezkeresi Müracaat İşlemlerin:
1-Yabancı evraklarını tamamlayınca evrakları alınarak müracaatı kabul edilir.
2-Yabancının Parmak izi Ekspertizi için Olay Yeri İnceleme ve Parmak İzi Şubesine götürülür ve parmak izleri alınır.
3-Deklarasyon alınır ve Tercümesi Tercüman aracılığı ile yapılır.
4-Pasaportları alınarak dosyasında Muhafaza edilir.
5-Sığınma Başvurusu yaptıktan sonra yapılacak işlemlerin anlatıldığı bir Tebliğ –Tebellüğ doldurularak bir nüshası kendisine verilir.
6-Yabancı Ön Görüşmeye alınır ve ileriki bir tarihte Mülakat için Mülakat Randevu belgesi verilir.(en az 3 gün sonrası)
7-Yabancı çağrıldığı zaman gelir ve Tercüman ile birlikte Mülakatı alınır.
8-Mülakat ve ön görüşme bilgilerine de bakılarak Mülakat Raporu düzenlenir.
9-Ek-2 Formu bilgisayarda düzenlenerek Pol-Net Outlok programından EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığına gönderilir.
10-Daha sonra Ön Görüşme Formu-Mülakat Formu-Deklarasyon ve Deklarasyon Tercümesi-Mülakat Raporu bir üst yazı yazılarak posta yolu ile EGM Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığına gönderilerek işar’ı sorulur.
11-Kabul yazısı da geldikten sonra Sığınmacıya İkamet Tezkeresi düzenlenir.
12-UNHCR (Birleşmiş Milletler) ile çeşitli zamanlarda görüşmeye çağırılır, sığınma başvurularının kabulü uygun görülürse üçüncü bir ülkeye çıkışları verilir ve EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığından Müdürlüğümüze bildirilen ülkelere Çıkış Mektupları-Pasaportları-Tebliğ ve Tebellüğ belgesi verilerek gönderilir.
13- Çıkışı temin edildikten sonra dosyası kapatılarak arşivlenir.
Turistik amaçlı İkamet Tezkeresi verilmesi
İlk kez verilirken istenilen belgeler.
1- Matbu form ,Şube Müdürlüğümüzden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi,(son giriş ve resmi yer)
3- 5 Adet vesikalık fotoğraf.
4- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi Defter bedeli.
5- Maliye birimine harç yatırılacak. (Miktar süreye göre değişmektedir.)
6- Noterden taahhütname, talep eden T.C. vatandaşı tarafından verilir.
7- Her ay için 500$ Amerikan doları banka hesabında olduğunu gösterir belge.
Süre uzatmada istenilen Belgeler.
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi,(son giriş ve resmi yer) Emniyet Müdürlüğü ortamında imkan sağlanmaktadır.
3- 3 Adet vesikalık fotoğraf.
4- Maliye birimine harç yatırılacak. (Miktar süreye göre değişmektedir.)
5- Noterden taahhütname,talep eden T.C. vatandaşı tarafından verilir.
6- Her ay için 500$ Amerikan doları banka hesabında olduğunu gösterir belge.
T.C. Vatandaşı ile yasal bağı olanlara İkamet Tezkeresi verilmesi
a) T.C. Vatandaşı ile evli olanlardan,
-İlk Başvuruda istenilen belgeler:
1- Maliye birimine harç yatırılacak. (Miktar süreye göre değişmektedir.)
2- Matbu form, Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
3- Pasaport fotokopisi,(son giriş ve resmi yer)
4- Evlilik cüzdanı fotokopisi.(ilk 4 sayfa)
5- 5 adet talep sahibi,1 adet eş için fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş)
6- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet tezkeresi Defter bedeli.
7- T.C eşin nüfus cüzdan fotokopisi.
Süre Uzatımında İstenilen Belgeler.
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- 3 adet talep sahibi,1 adet T.C eş için fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş)
4- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
b) T.C.Vatandaşı ebeveyne refakat amaçlı olarak çocuğa verilen,
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- İlk müracaatlarda doğum belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi,
4- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
5- Noterden taahhütname (ebeveyn verir, ebeveynin çalışma izni varsa istenmez).
6- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.
c) T.C. Vatandaşı çocuğa refakat amaçlı olarak ebeveyne verilen;
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
4- Her ay için 300 USD banka belgesi ( çocuk 18 yaş üzeri ise Noter taahhüdü olabilir).
5- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
Eğitim Konulu İkamet Tezkeresi Verilmesi
a)Öğrenim amaçlı İkamet Tezkeresi için istenilen belgeler.
(Ülkemize örgenim amaçlı vize ile gelinmesi gerekmektedir.)
1- Matbu form , Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
4- Geçerli örgenim yılını gösterir örgenim belgesi (okuldan),
5- İlköğretim ve lise öğrencileri için ebeveynin noterden taahhütnamesi,
6- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
b) Yabancı Öğrencinin eşinin talebinde:
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
4- Evlilik Cüzdanının fotokopisi( Türkçe değilse tercümeli ve noter onaylı),
5- Öğrenci eşinin İkamet tezkeresinin fotokopisi.
6- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
c) Yabancı Öğrenci çocuğun ebeveyninin talebinde :
1- Matbu form (1 adet ) Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
3- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
4- Çocuğun doğum belgesi ( Türkçe değilse tercümeli ve noter onaylı),
5- Öğrenci yabancı çocuğun İkamet tezkeresinin fotokopisi.
6- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
Çalışma konulu İkamet Tezkeresi verilmesi
a) Dış Temsilciliklerimizden ilgili çalışma amaçlı vize alınması sonrası, konularına göre:
(Yabancının vekili muhatap ise noter vekaletnamesinin aslı gelmektedir.)
Çalışma Amaçlı
1- Çalışma Bakanlığından verilen izin yazısının Şube Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir.
2- Matbu form (1 Adet) Şube Müdürlüğümüzden verilmektedir.
3- Dış temsilciliklerimizden alınan çalışma amaçlı vize.
4- Talebi içerir dilekçe,( şirket logolu, kaşeli ve yetkilisi imzalı)
5- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
6- Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
7- Şirkete ait imza sirküleri, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
8- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
9- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
10- Çalışma izninin şahsa tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde Yurt Dışında ise Yurda giriş tarihinden itibaren her halükarda çalışmaya başlamazdan evvel Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
-İş görüşmesi Amaçlı
1- Dış temsilciliklerimizden alınan iş görüşmesi amaçlı vize.
2- Matbu form (1 Adet) Şube Müdürlüğümüzden verilmektedir.
3- Talebi içerir dilekçe,( şirket logolu, kaşeli ve yetkilisi imzalı)
4- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
5- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
6- Vize süresi 1 aydan fazla ise Ülkeye giriş tarihinden 1 ay içerisinde vize süresi 1 aydan az ise vize süresini geçirmeden Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
7- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
8- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
-Montaj (Bakım Onarım) amaçlı:
   İş görüşmesi amaçlı belge ve işlemler geçerlidir; farklı olarak;
Dış temsilciliklerimizden Montaj (Bakım Onarım )maçlı vize alınması gerekir.
-Genel Olarak Çalışma Amaçlı:
   İş görüşmesi amaçlı belge ve işlemler geçerlidir; farklı olarak;
Dış temsilciliklerimizden çalışma amaçlı vize alınması gerekir.
Çalışma Bakanlığından verilen izin yazısı gerekmektedir.
-Sirk Gösterisi amaçlı:
   İş görüşmesi amaçlı belge ve işlemler geçerlidir; farklı olarak;
Dış temsilciliklerimizden Sirk Gösterisi amaçlı vize alınması gerekir.
Gösteri yapacak sirk ile anlaştığı T.C.şirketi arasındaki sözleşme istenir.
-Öğretim Görevlisi Amaçlı
1- Matbu form (1 adet ), Şube Müdürlüğünden verilmektedir.
2- Talebi içerir Dilekçe, ( şirket logolu, kaşeli ve yetkilisi imzalı).
3- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
4- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
5- Üniversiteye YÖK tarafından verilen yabancı öğrenci çalıştırma izin yazısı.
6- Üniversite ile yabancı öğretim görevlisi arasında yapılmış olan sözleşme.
7- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
-Sportif amaçlı:
   Öğrenim Görevlisi amaçlı belge ve işlemler gibidir, farklı olarak.
İlgili Federasyondan çalışma izin belgesi. (Federasyon tarafından gönderilmeli elden kabul yoktur.)
Kulüp ile sporcu arasında, süreyi de içeren sözleşme.
Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
b) Yabancıların Çalışma Başvurusunun Ülkemizden Yapması Durumunda:
Temel kural 6 ay geçerli ikamet izni varlığı ve şirketin çalışma Bakanlığına yabancı ile ilgili yaptığı çalışması talepli başvuruya,bakanlığın izni gerekmektedi.:
1- Dış temsilciliklerimizden alınan iş görüşmesi amaçlı vize.
2- Matbu form (1 Adet) Şube Müdürlüğümüzden verilmektedir.
3- Talebi içerir dilekçe,( şirket logolu, kaşeli ve yetkilisi imzalı)
4- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
5- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
6- Şirkete ait: İmza sirküleri, Faaliyet Belgesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
7- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
8- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
Tedavi amaçlı İkamet Tezkeresi verilmesi
1-Uygulamaya dair ana esaslar;
a)Dış Ülkeden Ülkemize gelme talebinde:
   Yabancı kişinin, Dış Temsilciliklerimizden bu amaçla vize alıp ülkemize geldikten sonra ülkemizde tedavi gördüğü sağlık kurumundan Heyet Raporu alması ve bu raporu İl Sağlık Müdürlüğünden onaylatması,
b) Yabancının ülkemizde rahatsızlanması sonrası,tedavi görmek istemesi talebinde;
   İlgili sağlık kurumundan tedaviyi içeren Heyet Raporu alması ve bu raporu il Sağlık Müdürlüğünüze onaylatması;
2-Yabancının müracaatında istenilen belgeler:
1- Yukarıdaki durum Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
2- Matbu form (1 Adet) Şube Müdürlüğümüzden verilmektedir.
3- Pasaport fotokopisi; (son giriş ve resimli yer)
4- 5 Adet fotoğraf (son 6 aylık dönemde çekilmiş).
5- Maliye birimine harç yatırılacak. (miktar süreye göre değişmektedir.)
6- 192.00 TL.Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi defter bedeli.
Medeni Hal Değişikliği İşlemleri
Temel Prensip ; T.C.belgelerinin aslı, diğer ülke belgelerinin Noter onaylı tercümesi,
a)T.C. Vatandaşı ile evliliklerde:
- T.C. Evlilik Cüzdanının aslı ile başvuru gerekir,
b) Yabancı uyruklu şahıs ile evliliklerde :
- Yabancı ülke Evlilik Cüzdanının noterden onaylı tercümesi ve cüzdanının aslı ile başvuru.
c) Eşlerden birinin ölümü halinde:
- Ölüm belgesi ile başvuru.
d)Eşlerin Boşanması halinde:
- İlgili mahkeme kararı.
e) İsim Değişikliklerinde:
1- Dilekçe, (Şube Müdürlüğü ortamında da düzenlenebilecektir.)
2- Pasaport
3- İkamet Tezkeresi.
4- Doğum belgesi.
5- İsim Değişikliğinin içerir belge.
8- Yurtdışı Giriş Çıkış Kayıtları
1- Dilekçe( Şube Müdürlüğü ortamında düzenlenecektir.)
2- Pasaport yada pasaport yerine geçen belge aslı(Şahsen başvuru yapılacaktır)

 

  • Acil Çağrı Merkezi
  • Gönül Elçileri
  • Divriği Ulu Camii
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER