Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

HususiDamgaliPasaport

Giriş
 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) İŞLEMLERİ

 
a. Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

Not : En az Lise veya dengi Okul Mezunları Hususi Pasaport alabilir.
 
1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
· Kamu görevlisi olmak,
· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.
7- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;
· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,
· 4502 sayılı İş Kanununa geçtikten sonra da T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi devam etmek,
· Sosyal güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmakla birlikte emekli keseneklerinin 1. 2. veya 3. derecelerden herhangi birinde olması.
· Toplu iş sözleşmesine taraf olmamak
· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.
8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.
 
b. Hususi Pasaport Almak için gerekli belgeler nelerdir?
1- Çalışanlar İçin; Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş Hususi Pasaport talep formu.
2- Emekliler İçin; Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz.
Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; Tekrar kurumdan yazı getirmenize gerek yoktur.
3- İstifa/Müstafi Olanlar İçin; İstifa/Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; İstifa/Müstafi olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) istifa/müstafi olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz.
İstifa/Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda İSTİFA VEYA MÜSTAFİ yazıyor ise; kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.
4- Hak Sahibi Vefat/Merhum Olanlar İçin; Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz.
Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportunuzda MERHUM/VEFAT yazıyor ise; Tekrar kurumdan yazı getirmenize gerek yoktur.
ÖNEMLİ: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Hak Sahibi çocukları, vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alabilirler.
Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte getirmeniz gereken diğer evraklar;
1. 2 adet BİOMETRİK fotoğraf (5x6 ebadında arkası beyaz fon, tam cepheden iki kulak görünecek şekilde, başörtülü bayanların için saç ve kulak diplerinden ve çene altından bağlanmış şekilde olmalı ve beyaz başörtülü olmamalıdır.)
2. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanın aslı olması, cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunması, Kimliğin yıpranmamış ve Kimlikteki fotoğrafın eski olmaması gerekmektedir.)
3. Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermelisiniz. Parmak izi verdikten sonra tarafınıza bu belge verilecektir.)
4. 75,00 TL cüzdan bedeli, (2014 yılı için) Dekontlarda mutlaka “TAHSİL EDİLDİ” kaşesi ve ıslak imza olması gereklidir.
 
c. Reşit(18-25 Yaş Arası Çocuklar)Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;

· İş sahibi olmamaları (Çalışmamak, herhangi bir iş sahibi olmamak ve herhangi bir emekli maaşı almamak )
· Bekar olmaları.
· 25 Yaşını doldurmamış olmaları
· Öğrenci olmaları gerekmektedir. Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi aslı (Mutlaka aslı olmalı, internet çıktısı kabul edilmemektedir.)

d. Reşit olmayan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;

· Anne –Baba muvafakati (Anne-Baba bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır. Anne-baba ayrı ise velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir.)
· Reşit olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair belge getirmeniz halinde 5 yıllık, öğrenci belgesi olmaması halinde 18 yaşını dolduruncaya kadar pasaport düzenlenir.
· Reşit olmayan ve kısıtlı bulunan çocuklar için pasaport müracaatı sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. (Hak sahibi gelmezse işlem yapılamaz)

e. Özründen Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;
· İş sahibi olmamak (Çalışmamak, iş sahibi olmamak veya herhangi bir maaş almamak)
· Bekar olmak
· Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak
· Bedensel, zihinsel veya ruhsal özründen dolayı sürekli bakıma muhtaç olduğunu, yetkili sağlık kuruluşundan alınan Doktor Raporu ile belgelemek koşulu ile hususi pasaport alabilirler. Raporda çocuğunuzun sürekli bakıma muhtaç olduğu belirtilmelidir.

f. Dikkat Edilecek Önemli Hususlar
 
· Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.
 
· Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelinizin evrakları işleme alınmaz.
 
· Bu nedenle pasaport talep formu/belgesi düzenlemeden önce kurumların imza sirkülerini gönderip göndermediklerini veya daha önce göndermiş iseler, gönderdikleri sirkülerin halen geçerli olup olmadığını (Değişiklik olmaması halinde düzenlendiği tarihten itibaren BİR YIL GEÇERLİDİR) kontrol etmelidirler.
· Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alabilirler. Vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri hususi pasaport alabilirler.
· Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi ) yazılmamalıdır.
· Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1 veya 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.
· Reşit olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname vermelisiniz.
· Belediye personellerinin formlarında mutlaka 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları ve kadro derecelerinin 1. veya 2. veya 3. derece olduğu belirtilmelidir.
· Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede Müdürlüğümüze veya en yakın Polis birimine müracaatta bulunmalıdır.
· Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti (2014 yılı için 75,00 TL.dir) ödeyip makbuzunu getireceklerdir. Bunun dışında hiçbir ücret ödenmemelidir. Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine yatırılan ücretin PAS.S.BDL (Pasaport Satış Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz.
· Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.
· Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı,
· Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.
  • Acil Çağrı Merkezi
  • Gönül Elçileri
  • Divriği Ulu Camii
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER