Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

DiplomatikPasaport

Giriş
 
 

DİPLOMATİK PASAPORT

 
 
     Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir. Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.

     Diplomatik Pasaportlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerinin nezninde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezninde daima veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik Pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri, devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi Diplomatik Pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.

     Diplomatik Pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi Diplomatik Pasaport verilir veya bunlar baba ve annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Diplomatik Pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. Diplomatik pasaportlarda, sahiplerinin veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.

     Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
 
  • Acil Çağrı Merkezi
  • Gönül Elçileri
  • Divriği Ulu Camii
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER